GNX 120 7” широкоекранен морски инструмент

1,759.00 лв.

1 налични

Описание

Създава висококачествен дисплей за мачта

 • Прецизен ?
  ерметичен LCD дисплей с подсветка срещу замъгляване
 • Дебелите 51мм цифри са най-големите в този клас инструменти
 • Осигурява данните необ?
  одими за вземане на информирани решения изображение
 • Показва над 50 морски и корабни параметъра за ветровите, морските и ветро?
  одните условия
 • Интегрираната ветро?
  одна еко-система позволява безброблемен обмен на ветра?
  одните данни между  Garmin устройства

Създаден за сериозни ветро?
одци, които търсят качеството, прецизността и пълната интеграция, този  високо-прецизен ?
ерметичен 7-инчов широкоекранен инструмент създава красив стъклен мачтов дисплей със стра?
отна четливост и през деня и през нощта. Той позволява безпроблемен обмен на ветро?
одни данни между Garmin устройства и се контролира от съвместима GNX клавиатура. Лесно се настройва, калибрира и използва.

Превъз?
одна четливост

Насладете се на превъз?
одна четливост във всякакви условия, денем и нощем. Възможности за бели или цветни 51 mm цифри — tнай-големите в класа си — Ви позволяват да ги нагласяте, за да постигнете най-предпочитаната настройка на  видимост за каквато и да е осветеност. GNX 120 осигурява повър?
ностен монтаж на мачтата, и неговият ?
ерметичен висококонтрастен моно?
ромен LCD дисплей преодолява замъглаване. Ниската енергийна консумация от 0.36 W през деня без подсветка и  0.4 W нощем при средно ниво на подсветка предпазват Вашите батерии.

Персонизирайте Вашия профил

Напълно персонизируемите потребителски профили Ви подволяват да конфигурирате екраните според Вашите предпочитани настройки. Налични са 5 конфигурации на дисплеяe: единична, двойна и тройна функция, плюс режими „инструмент“ и „графика“, за показване на над 50 важни морски параметъра за ветровите, морските и корабните условия.